Mensenwijdingsdienst

Zondag
Dinsdag
Donderdag

10.30 uur; data zie gemeentebericht
09.15 uur; data zie gemeentebericht
09.15 uur; data zie gemeentebericht

ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Zondag aanvang 10.00 uur

Om 9.50 uur beginnen de kinderen in de gemeentezaal met het oefenen van het lied.