Algemeen

Pasen en Jeugdwijding

Voor de mensenwijdingsdienst op 1e Paasdag en  voor de Jeugdwijding op 18 april dienen bezoekers zich van te voren aan te melden.

Op de zaterdagen 3 april en 17 april kunt u hiervoor tussen 18.00 uur en 20.00 uur bellen naar de familie Opdam op: 0575 441687 of 0655623033

30 maart 2021

Beste mensen,

Een jaar geleden moesten wij besluiten de diensten vooralsnog zonder gemeente te houden. Inmiddels weten we veel meer over het coronagebeuren en houden we al heel lang weer diensten, zelfs met de mogelijkheid van communie. We proberen verder een beleid te voeren waarbij we enerzijds rekening houden met wat de situatie en de overheidsmaatregelen vragen, en anderzijds wat wij menen dat mogelijk en noodzakelijk is.

Wij merken dat zeker in deze tijd de diensten voor velen een onmisbare steun zijn, wat tot uitdrukking komt in de intensiteit van de deelname. Het is fijn dat zoveel gemeenteleden gebruik maken van de diensten op dinsdag en donderdag. Maar wij maken ons een beetje (heugelijke!) zorgen over Pasen:

  • Wij willen de gemeente vragen haar aanwezigheid over beide Paasdagen te spreiden. Daarom willen wij u vragen om u in elk geval voor de dienst op eerste Paasdag voordien aan te melden.
  • Dat kunt u zoals gebruikelijk doen bij Emilie Opdam, tel.  0575-441687, of 06-55623033; op zaterdagavond tussen 18.00 en 20.00 u
  • Wij willen ook vragen u op dezelfde manier aan te melden voor de jeugdwijding op 18 april.

We hopen dat dit u niet zal hinderen om deel te nemen.

Verder hadden wij zoals velen gehoopt dat de avondklok in april geheel zou verdwijnen.

Nu besloten is dat vanaf april de ingangstijd 22.00 u zal zijn willen wij alle voor april geplande activiteiten toch laten doorgaan.

Wij hopen dat we dit beleid in mei kunnen voortzetten, maar zullen ook dan moeten zien wat de situatie toelaat.

Namens bestuur en convent,

 

Ton Besterveld

 

De Christengemeenschap Zutphen
Johanneskerk

Na een voorgeschiedenis van zo’n 20 jaar met een aantal omzwervingen in en rond Zutphen, werd de gemeente in september 1986 een zelfstandige gemeente.
Het pand aan de Badhuisweg, een verlaten timmerfabriek, werd aangekocht. De aankoop werd mogelijk dankzij de enorme financiële inspanningen van de nog jonge, enthousiaste gemeente.
Op 24 juni 1990 vond de feestelijke grondsteenlegging van de kerk plaats.

De geestelijken zijn Ton Besterveld en Adam Ricketts

Het adres: Badhuisweg 27,
7201 GM Zutphen

Meer informatie:  06-40720782