Algemeen

23 januari 2021
Beste mensen,

Even het laatste nieuws met betrekking tot onze manier van omgaan met de coronacrisis.

Om te beginnen: Vanwege de hele situatie gaat de synode, die begin komende week zou plaatsvinden, niet door. Om die reden zal de dienst van dinsdag a.s. wel doorgang vinden.

Dan is het zo dat hoewel rond Kerst de deelname aan de dienst onze beperkte capaciteit leek te overschrijden, dat zich in de afgelopen tijd weer heeft hersteld. Er is duidelijk extra deelname aan de weekdiensten, waardoor de zondag wordt ontlast. Dat is goed en moeten we bij voorkeur zo houden.

Ook lijkt het zo te zijn dat wie enige vorm van klachten heeft of vermoedt thuis blijft. Daarmee staat en valt onze mogelijkheid de diensten voortgang te laten vinden!

De situatie laat helaas nog niet toe dat we als bestuur menen dat er naast de dienst activiteiten mogelijk zijn, zoals koffiedrinken. Net als iedereen hopen we natuurlijk vurig dat de beperkingen zullen worden verminderd, maar het met name doorgaan van onze voorjaarsvergadering lijkt op dit moment onwaarschijnlijk.

Een punt van aandacht is nog de situatie (vooral na de dienst ) in de hal en de gang. Begrijpelijkerwijs is er de behoefte even te horen hoe het gaat of om een andere reden even elkaar te spreken. Maar het is toch nodig dat er voldoende ruimte blijft voor de meer voorzichtigen onder ons. Daarom het verzoek om ofwel door te lopen en naar buiten te gaan, dan wel (bij slecht weer bijvoorbeeld) even ruimte te maken door de gemeentezaal in te lopen en daar het gesprek voort te zetten.

Tot slot is het goed te bedenken dat wij ons gelukkig mogen prijzen dat wij onze diensten nog altijd kunnen blijven beleven. In een tijd waarin de aardse realiteit zich zo sterk aan ons opdringt is dat een belangrijke steun.

Namens het bestuur,

Ton Besterveld

 

De Christengemeenschap Zutphen
Johanneskerk

Na een voorgeschiedenis van zo’n 20 jaar met een aantal omzwervingen in en rond Zutphen, werd de gemeente in september 1986 een zelfstandige gemeente.
Het pand aan de Badhuisweg, een verlaten timmerfabriek, werd aangekocht. De aankoop werd mogelijk dankzij de enorme financiële inspanningen van de nog jonge, enthousiaste gemeente.
Op 24 juni 1990 vond de feestelijke grondsteenlegging van de kerk plaats.

De geestelijken zijn Ton Besterveld en Adam Ricketts

Het adres: Badhuisweg 27,
7201 GM Zutphen

Meer informatie:  06-40720782