Algemeen

26 februari 2021

Beste mensen,

We zijn blij en dankbaar dat de diensten kunnen plaatsvinden en dat de mensen die dat willen op de gebruikelijke wijze de communie kunnen ontvangen. Er zijn maar twee andere gemeenten in Nederland waar dit zo gebeurt! Zo vanzelfsprekend is het dus niet. We zijn ervan overtuigd dat het houden van de diensten en het uitdelen van de communie gerechtvaardigd is, ondanks de maatregelen, en ook essentieel is juist in deze tijd.

Echter, we moeten ons steeds bewust worden van het feit dat we ons te houden hebben aan de geldende regels. Te allen tijde moet er anderhalve meter afstand worden gehouden. We merken steeds weer dat het lastig is voor mensen om dit te blijven doen, met name bij de communie. We zijn daarom genoodzaakt de volgende misschien pietluttig lijkende maatregel te treffen: bij de communietreden zijn nu 7 communie plaatsen aangeduid met een stukje tape: daar kan één persoon of een echtpaar staan om de communie te ontvangen. Deze plaatsen zijn zo uitgemeten dat we ons daardoor aan de anderhalf meter regel houden ook tijdens de communie.

We merken ook dat de gang bij de ingang als gespreksruimte wordt gebruikt. De verleiding is groot en er is niets menselijker en wenselijker om elkaar te spreken: echter dat kan niet op deze plek want het is dan onmogelijk om een doorstroming te laten plaatsvinden die rekening houdt met het verplichte houden van voldoende afstand . We vragen nogmaals iedereen hier strikt rekening mee te houden.

De diensten kunnen alleen zo doorgaan als we ons aan de (ook voor ons!) geldende regels houden, wat wij ook persoonlijk van die regels vinden.

De aangekondigde bijeenkomsten in de gemeenteberichten kunnen voorlopig niet plaatsvinden maar wij hopen dat er binnen afzienbare tijd meer mogelijk zal zijn. We houden u daar natuurlijk van op de hoogte.

Hopend en vertrouwend op ieders begrip en medewerking

Ton Besterveld,  Adam Ricketts

De Christengemeenschap Zutphen
Johanneskerk

Na een voorgeschiedenis van zo’n 20 jaar met een aantal omzwervingen in en rond Zutphen, werd de gemeente in september 1986 een zelfstandige gemeente.
Het pand aan de Badhuisweg, een verlaten timmerfabriek, werd aangekocht. De aankoop werd mogelijk dankzij de enorme financiële inspanningen van de nog jonge, enthousiaste gemeente.
Op 24 juni 1990 vond de feestelijke grondsteenlegging van de kerk plaats.

De geestelijken zijn Ton Besterveld en Adam Ricketts

Het adres: Badhuisweg 27,
7201 GM Zutphen

Meer informatie:  06-40720782