Algemeen

10 mei 2021

Beste mensen,

Vorige week maandag ontving u een bericht dat alle mensenwijdingsdiensten en de kinderdienst tot en met dinsdag 11 mei wegens ziekte van Adam Ricketts waren vervallen.

Het is verheugend om nu mede te kunnen delen dat Adam hersteld is en vanaf komende donderdag 13 mei alle geplande kerkelijke activiteiten  en afspraken (behalve Zingen met Adam) zal hervatten.

Adam Ricketts

 

3 mei 2021

Beste mensen,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende:
Ton Besterveld is afwezig wegens een gepland verblijf elders.
Adam Ricketts is op 2 mei positief getest op Corona.
Hij moet de komende tien dagen in quarantaine blijven.

Dit betekent dat alle mensenwijdingsdiensten en de kinderdienst tot en met dinsdag 11 mei zullen vervallen.

Dit betekent ook dat de geplande kerkelijke activiteiten tot die datum geen doorgang zullen vinden.

Het betreft de volgende groepen

  • Zingen met Adam (5 mei)
  • Gespreksgroep “Lukasevangelie” (6 mei)
  • Gespreksgroep “Pastoraal bewustzijn” (8 mei)
  • Samenkomst voorafgaand aan de kinderdienst (9 mei)
  • Cultische afsluiting (9 mei)
  • Open gesprek na de dienst (11 mei)

Zodra we meer informatie hebben is zal u bericht worden.

Namens het convent,
Adam Ricketts

 

30 maart 2021

Beste mensen,

Een jaar geleden moesten wij besluiten de diensten vooralsnog zonder gemeente te houden. Inmiddels weten we veel meer over het coronagebeuren en houden we al heel lang weer diensten, zelfs met de mogelijkheid van communie. We proberen verder een beleid te voeren waarbij we enerzijds rekening houden met wat de situatie en de overheidsmaatregelen vragen, en anderzijds wat wij menen dat mogelijk en noodzakelijk is.

Wij merken dat zeker in deze tijd de diensten voor velen een onmisbare steun zijn, wat tot uitdrukking komt in de intensiteit van de deelname. Het is fijn dat zoveel gemeenteleden gebruik maken van de diensten op dinsdag en donderdag.

Nu besloten is dat vanaf april de ingangstijd van de avondklok 22.00 u zal zijn willen wij alle voor april geplande activiteiten toch laten doorgaan.

Wij hopen dat we dit beleid in mei kunnen voortzetten, maar zullen ook dan moeten zien wat de situatie toelaat.

Namens bestuur en convent,

 

Ton Besterveld

 

De Christengemeenschap Zutphen
Johanneskerk

Na een voorgeschiedenis van zo’n 20 jaar met een aantal omzwervingen in en rond Zutphen, werd de gemeente in september 1986 een zelfstandige gemeente.
Het pand aan de Badhuisweg, een verlaten timmerfabriek, werd aangekocht. De aankoop werd mogelijk dankzij de enorme financiële inspanningen van de nog jonge, enthousiaste gemeente.
Op 24 juni 1990 vond de feestelijke grondsteenlegging van de kerk plaats.

De geestelijken zijn Ton Besterveld en Adam Ricketts

Het adres: Badhuisweg 27,
7201 GM Zutphen

Meer informatie:  06-40720782