Algemeen

Zutphen 24 november

Beste mensen,
Nu de situatie vrijwel dagelijks verscherpt menen wij als bestuur en convent dat we in de gemeente ook weer wat alerter met elkaar moeten omgaan.

Wat heel goed gaat en hopelijk zo blijft is dat wie iets voelt dat op ziekte kan duiden, thuis blijft. Daarbij moeten we wonderlijk genoeg aanvullen dat het kennelijk zo is dat wie gevaccineerd is, minder of niets merkt en desondanks iets kan overdragen. Wees u er dus zoveel mogelijk van bewust wat er in uw contactkring gebeurt en neem geen risico. Als voorbeeld: Adam en ik hebben ons voor afgelopen zondag beiden getest omdat er contact was geweest met een collega die ziek is geworden.

Voor alle duidelijkheid willen we de zitplaatsen op de banken in de cultusruimte weer aangeven met de kartonnetjes. Het ging de laatste zondagen redelijk goed, maar iets minder goed dan met aangegeven zitplaatsen, dus dat helpt toch bij de verdeling in de kerkzaal.
Bij de communie was de onduidelijkheid nog groter, we zullen weer markeringen op de vloer plakken om de ca. 1,5 meter te handhaven.

Hoe verheugend het ook is dat de diensten zich weer begonnen te vullen en hoe graag we ook met elkaar op zondag de dienst vieren, willen we toch weer vragen voor wie dat mogelijk is het bezoek te spreiden en ook de dinsdag en de donderdag daarbij te betrekken.

Ten slotte hebben we gemeend te moeten besluiten voorlopig niet te zingen. Iedereen kent het verhaal van de aerosolen. Met al deze dingen willen we het deelnemen aan de dienst voor diegenen die zich kwetsbaar voelen zo goed als het kan mogelijk maken.

We blijven koffiedrinken! Wie het daar te druk vindt, kan er immers voor kiezen er niet heen te gaan. Voor wie er wel is blijft de vraag om voldoende afstand te houden, tenzij u zeker weet dat uw gesprekspartner dat niet nodig vindt. Ook zal worden geprobeerd zo goed mogelijk te ventileren.

Mochten aanvullende maatregelen daar aanleiding toe geven dan hoort u weer van ons. Het zijn rare tijden en we mogen blij zijn dat we in ieder geval onze diensten kunnen blijven houden – dat is in andere landen vaak niet toegestaan!

Namens bestuur en convent,
Ton Besterveld

 

Bericht van Adam Ricketts aan de gemeente:

In overleg met mijn arts heb ik besloten mijn werkzaamheden voor de komende periode enigszins aan te passen.
Het uitvoeren van de sacramenten en individuele gesprekken gaan gewoon door.
De afspraken die ik heb moeten uitstellen zal ik opnieuw met de betrokkenen afspreken.

Een aantal van de groepsactiviteiten en bijeenkomsten die gepland stonden zullen tot het nieuwe jaar niet plaatsvinden.
Dat betreur ik maar op deze manier hoop ik genoeg ruimte te scheppen om volledig te herstellen.

Dit betekent concreet dat zowel de evangelie groepen hier in Zutphen als in Hengelo in november en december gedeeltelijk zullen uitvallen. Dit geldt ook voor een aantal avondbijeenkomsten die al gepland waren.

De evangeliegroep op de donderdagochtend wordt de komende weken overgenomen door Ton Besterveld. Die gaat dus wel door.

De cultische afsluitingen zullen wel plaatsvinden.

Nogmaals mijn dank voor alle betuigingen van steun,

Hartelijke groet
Adam Ricketts

 

 

De Christengemeenschap Zutphen
Johanneskerk

Na een voorgeschiedenis van zo’n 20 jaar met een aantal omzwervingen in en rond Zutphen, werd de gemeente in september 1986 een zelfstandige gemeente.
Het pand aan de Badhuisweg, een verlaten timmerfabriek, werd aangekocht. De aankoop werd mogelijk dankzij de enorme financiële inspanningen van de nog jonge, enthousiaste gemeente.
Op 24 juni 1990 vond de feestelijke grondsteenlegging van de kerk plaats.

De geestelijken zijn Ton Besterveld en Adam Ricketts

Het adres: Badhuisweg 27,
7201 GM Zutphen

Meer informatie:  06-40720782