Mensenwijdingsdienst

De mensenwijdingsdienst is een eucharistieviering met communie. Iedereen vanaf het veertiende jaar kan aan de mensenwijdingsdienst deelnemen en ook aan de communie, als men zich daartoe geroepen voelt. Dit laatste is niet verbonden aan het lidmaatschap van deze kerk.

Voor kinderen jonger dan 14 jaar is er een kinderdienst, die twee maal per maand op zondag wordt gehouden (buiten de vakanties). Voor informatie kunt u contact opnemen met een van de geestelijken.

kerkramen001
Zondag
Dinsdag
Donderdag
10.30 uur; data zie gemeentebericht
9.15 uur; data zie gemeentebericht
9.15 uur; data zie gemeentebericht

ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Zondag 10.00 uur; data zie gemeentebericht

Om 9.50 uur beginnen de kinderen in de gemeentezaal met het oefenen van het lied.

kerkramen006