Godsdienstlessen

Religieuze opvoeding

Kinderen in de Johanneskerk.
Op zondagmorgen om 10.00 uur wordt er voor de kinderen van 7-14 jaar tweewekelijks een dienst gehouden. Voorafgaand aan de dienst is er een verhaal om 9.30 uur. De kinderen dienen iets voor 9.30 uur aanwezig te zijn.
De data van de zondagsdienst vindt u in de gemeenteberichten, elders op deze website.
Vanaf het 13e jaar worden de kinderen in de lessen voorbereid op het sacrament van de jeugdwijding.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ardan Heerkens.

De Christengemeenschap bestaat dankzij schenkingen van leden en belangstellenden. Wanneer een kind deelneemt aan de zondagsdienst vragen wij van de ouders een vrijwillige financiële bijdrage over te maken. Als richtbedrag denken wij aan € 60.-. per kind per jaar.
Voor de jeugdwijding vragen wij als richtbedrag € 150.-.
Voor een doop vragen wij als richtbedrag € 200.-.
Genoemde bedragen zijn echter wel richtbedragen en mogen geen belemmering vormen om uw kind deel te laten nemen aan genoemde activiteiten.
Uw bijdragen zijn aftrekbaar als gift omdat de Christengemeenschap door de ANBI erkend is.