Godsdienstlessen

Religieuze opvoeding

Kinderen in de Johanneskerk.

Op zondagmorgen om 10.00 uur wordt er voor de kinderen van 7-14 jaar geregeld een dienst gehouden. De kinderen dienen uiterlijk om 9.50 uur aanwezig te zijn.

Voor de kinderen die deelnemen aan de zondagsdienst worden ook godsdienstlessen gegeven. Deze lessen vinden per leeftijdsgroep plaats op zondagochtend om 9.15 uur, voor de zondagsdienst.
De data van de zondagsdienst en de godsdienstlessen vindt u in de gemeenteberichten, elders op deze website.

Vanaf het 13e jaar worden de kinderen in de lessen voorbereid op het sacrament van de jeugdwijding.

De Christengemeenschap bestaat dankzij schenkingen van leden en belangstellenden. Wanneer een kind deelneemt aan de zondagsdienst en naar de godsdienstlessen gaat, vragen wij van de ouders een vrijwillige financiële bijdrage. Als richtbedrag denken wij aan € 60.-. per kind per jaar. Voor de jeugdwijding vragen wij als richtbedrag € 150.-. Voor een doop vragen wij als richtbedrag € 200.-.

Genoemde bedragen zijn echter wel richtbedragen en mogen geen belemmering vormen om uw kind deel te laten nemen aan genoemde activiteiten.

Uw bijdragen zijn aftrekbaar als gift omdat de Christengemeenschap door de ANBI erkend is.

kerkramen005