Stille diensten

Op de plaats van de gemeenteberichten op de website vindt u de actuele informatie over de landelijke en plaatselijke situatie rondom het corona-virus en onze diensten.

24 maart

Beste mensen,

De maatregelen van de regering zijn duidelijk. Hoewel kerkdiensten volgens de grondwet niet onder noodverordeningen schijnen te vallen, willen we ons niet afwijkend gaan gedragen. Vanaf heden zijn geen bijeenkomsten meer mogelijk in de kerk. Dat betekent dat als we diensten willen houden, dat stille diensten moeten zijn zonder gemeente. Voor zover dat mogelijk is willen wij, zoals voorgenomen, de diensten elke dag tot en met Tweede Paasdag plaats laten vinden. Daarna zullen wij verder moeten bepalen wat mogelijk en wenselijk is.

Dit zijn ongekende tijden en ongekende maatregelen. Meer dan ooit zal het aankomen op onze eigen kracht om innerlijk verbonden te blijven met de diensten. Meer dan ooit het besef hebben dat de religieuze gemeenschap een bovenzinnelijke realiteit is waarin we elkaar vinden, geleid door Hem die wij in vrijheid als onze helpende leider hebben erkend.

Ieder voor zich kan zich uiteraard bezig houden met het credo en vooral met het gebed. Weet dat de dienst elke doordeweekse dag om 9.15 u. wordt voltrokken, op zondag om 10.30 u.

Wij willen wederom herhalen dat wij als geestelijken bereikbaar zijn en dat iedereen zich vrij mag voelen om contact te zoeken wanneer daar, om wat voor reden dan ook, behoefte aan is.

Als gemeenschap zullen we creatief moeten worden om ervoor te zorgen dat we in contact met elkaar blijven, elkaar blijven dragen, elkaar blijven waarnemen en waar mogelijk en nodig, elkaar helpen.

Namens bestuur en convent,

 

Adam Ricketts